Använda Netgear ReadyNAS Duo som git-reposerver

Jag har en ReadyNAS Duo med speglade hårdiskar (RAID 1) på hemma. Har funderat ett tag på om jag inte skulle kunna använda den som gitreposerver för mina filer och har löst det. Jag fick ett eget github.com hemma i min lägenhet..

Så här gjorde jag. Till att börja med måste du installera APT i ReadyNASen. Det hittar du under Shell Access Patches längst ned på readynas.com . Om du inte har aktiverat SSH-access i din ReadyNAS måste du göra det innan, du hittar filen på samma länk.

Logga in med SSH som root på din ReadyNAS och redigera filen /etc/apt/sources.list . I den filen lägger du till följande rad:

deb http://archive.debian.org/debian-archive/backports.org/ sarge-backports contrib main non-free

Spara filen och gå ut i kommandoprompten igen. Där börjar du med att uppdatera apt-cachen med kommandot apt-get update . Därefter installerar du git med kommandot apt-get install git-core . Den version som installeras är ganska gammal, men jag har inte behövt bry mig om att uppdatera den än.

# git --version
git version 1.5.4.1

Nu är allt klart och vi kan börja bygga våra repon. Börja med att skapa katalogen /c/git i din ReadyNAS med kommandot mkdir /c/git .  Gå sedan in i den katalogen och skapa katalogen test.git . Gå in i katalogen test.git och skriv kommandot git –init . Nu har du skapat ett tomt gitrepo.

Starta en termninal (eller gitklient) på din klient och skriv kommandot:

$ git clone root@min.nas.com:/c/git/test.git

Byt ut min.nas.com till ditt hostname eller IP adress för din ReadyNAS. Nu skapas katalogen test där du kör kommandot och du har klonat ditt repo från ReadyNASen.

Gå in i katalogen test och skapa en fil. Lägg till filen med git add . Commita filen med git commit. Slutligen pushar vi filen (eller filerna om vi gjort fler) med kommandot git push origin master .

Helt plötsligt har du en egen github.com (utan alla smarta funktioner i webgränssnittet men iaf..).