Dropbox i Ubuntu 11.10

För att installera Dropbox i Ubuntu 11.10 skriver du:
$ sudo apt-get install nautilus-dropbox

Installationen kommer ladda ner Dropbox åt dig och starta konfigureringsguiden där du anger ditt användarnamn och lösenord hos Dropbox.

Jag har 100 GiB hos Dropbox och fick meddelanden om att jag behövde köra följande kommando:
$ echo 100000 | sudo tee /proc/sys/fs/inotify/max_user_watches

Istället för att köra det varje gång jag startar datorn lade jag in det i filen /etc/sysctl.conf:
fs.inotify.max_user_watches = 100000

För att läsa in den nya konfigurationen utan att starta om datorn skriver vi:
$ sudo sysctl -p