Exportera din VMware maskin till en OVA fil

Med VMware Fusion följer ett exporteringsverktyg som heter ovftool. Det är intressant eftersom det exporterar dina virtuella maskiner i VMware Fusion till ovf-formatet (Open Virtualization Format), som är ett öppet format för virtualisering. Genom att exportera din virtuella maskin med ovftool får du ut en fil med filändelsen (.ova), den filen kan du sedan importera i till exempel VMware eller VirtualBox på olika plattformar. Jag använder verktyget för att skapa en mall-maskin som har de verktyg jag normalt behöver när jag skall göra något och kan på det här viset slippa installera Ubuntu i en ny virtuell maskin varje gång. Tidsbesparande!

För att exportera en maskin till ova stänger du ner maskinen i VMware och använder verktyget ovftool. ovftool hittar du i katalogen /Applications/VMware Fusion.app/Contents/Library/VMware OVF Tool/ och du använder det så här:

cd /Applications/VMware Fusion.app/Contents/Library/VMware OVF Tool/
./ovftool --acceptAllEulas /Users/jonas/Documents/Virtual\ Machines.localized/Ubuntu\ 64-bit.vmwarevm/Ubuntu\ 64-bit.vmx /Users/jonas/ubuntu64.ova
Opening VMX source: /Users/jonas/Documents/Virtual Machines.localized/Ubuntu 64-bit.vmwarevm/Ubuntu 64-bit.vmx
Opening OVA target: /Users/jonas/ubuntu64.ova
Writing OVA package: /Users/jonas/ubuntu64.ova
Transfer Completed
Completed successfully

–acceptAllEulas betyder att vi inte vill se en massa EULA licenser, låt oss bara konvertera maskinen. /Users/jonas/Documents/Virtual\ Machines.localized/Ubuntu\ 64-bit.vmwarevm/Ubuntu\ 64-bit.vmx är den virtuella maskinen vi vill exportera, det finns många filer i den katalogen, leta efter den fil som slutar med .vmx. /Users/jonas/ubuntu64.ova är sökväg och namnet på den fil vi vill skapa (den exporterade maskinen).

När exporten är klar så använder du importverktyget i VMware eller VirtualBox för att importera maskinen och startar upp den. Mycket snabbare än att göra en ny installation!