FATAL: INT18: BOOT FAILURE

Installerade CentOS 6.2 (x86_64) från DVD i VirtualBox 4.1.8 och stötte på ett problem när installationen var klar och jag bootade om. Eftersom DVD:n fortfarande var monterad bootade maskinen från den och jag valde Boot from local drive.

Fick upp meddelandet FATAL: INIT18: BOOT FAILURE på skärmen och CentOS ville inte boota.

Om vi går ner till raden Boot from local drive och trycker TABB på tangentbordet får vi fram .localboot 0xffff . Om vi ändrar 0xffff till 0x80 så bootar maskinen upp som den skall. Fast allra enklast är ju att avmontera CentOS DVD-skivan och starta upp maskinen.