Göra om en disk med GPT till MBR

Master Boot Record (MBR) som använts sedan början av 1980-talet för att definera partitioner på hårddiskar har stöd för partitioner upp till 2.19 TiB (terabyte). Intel började därför i slutet av 1990-talet att skapa UEFI-standarden och i den ingår GUID Partition Table (GPT) som har stöd för partitioner upp till 9.4 ZiB (zettabyte). 9.4 ZiB är 10093173145,6 TiB och bör väl räcka ett tag, men det har man ju tänkt förr i datorvärlden.

Linux fdisk-kommando klarar inte av partitioner över 2 TiB så vi kan inte hantera större diskar än så med fdisk. Vi får installera verkyget parted för att jobba med partitioner som är större:
$ sudo apt-get install parted

Börja med att ta reda på vilken enhet din disk ligger som. Det kan vi göra med kommandot fdisk -l som visar oss vilka diskar och partitioner vi har i datorn. Därefter startar vi parted med enheten som argument, i vårt exempel är det /dev/sdc:
$ sudo parted /dev/sdc

Väl inne i parted kan vi visa information om enheten med kommandot print:
(parted) print

För att göra om disken till en MBR-disk skriver vi:
(parted) mklabel msdos
Warning: The existing disk label on /dev/sdc will be destroyed
and all data on this disk will be lost. Do you want to continue? Yes/No?

Om du är säker på att du vill ändra disken till MBR anger du Yes som svar. ALL DIN DATA på disken kommer gå förlorad!

Avsluta parted genom att skriva quit:
(parted) quit

Nu är din disk av typen MBR, för att göra tvärtom (MBR till GPT) använder du kommandot mklabel gpt i parted.