Har du glömt bort ditt lösenord till WordPress?

Ibland händer det att man glömmer bort sitt lösenord och när inte ens Glömt lösenord? funktionen fungerar så står man där. Om du har åtkomst till den server där du kör din WordPress blogg kan du ändra lösenordet genom MySQL.

Börja med att ta reda på vilket ID du din användare har i databasen, i mitt exempel nedanför så letar vi efter användarnamnet jonas .

SELECT ID, user_login FROM wp_users WHERE user_login='jonas';

+----+------------+
| ID | user_login |
+----+------------+
| 1  | jonas      |
+----+------------+
1 row in set (0.00 sec)

I exemplet ovanför får vi fram att det är siffran 1 som är vårt ID. Kom ihåg det för snart skall vi ändra lösenordet för användaren.

Om du inte kommer ihåg ditt användarnamn kan du använda LIKE i SQL-frågan, så här:

SELECT ID, user_login FROM wp_users WHERE user_login LIKE '%jonas%';

Det kommer visa alla användarnamn som innehåller jonas .

Då var det dags att sätta ett nytt lösenord för din användare. Kom ihåg ID:t du fick ut i frågan ovanför och ersätt det i raden nedan. Ersätt också hemligtLösen med det lösenord du vill använda.

UPDATE wp_users SET user_pass=md5('hemligtLösen') WHERE ID=1;

Nu kan du logga in på din WordPress blogg med ditt nya lösenord.