Installera CentOS 6.1 över internet

Hämta hem CentOS-6.1-x86_64-netinstall.iso från SUNET och bränn ut på CD-skiva. Boota datorn från CD-skivan.

När du kommer till steget ”Installation Method” väljer du URL och anger följande adress:

http://ftp.sunet.se/pub/Linux/distributions/centos/6/os/x86_64/

Fortsätt installationen som normalt.

När systemet är installerat loggar du in som root och uppdaterar systemet:

# yum update