Installera VMware Tools i Ubuntu 14.04

Jag använder VMware Fusion på min MacBook för att virtualisera Linux då och då. Oftast när jag behöver testa nya konfigurationer och/eller program för servrar som jag hanterar. VMware Tools kan vara bra att installera i Ubuntu och här en snabb guide för hur jag installerar det:

  • Starta din Ubuntumaskin och logga in på den.
  • Välj Virtual Machine -> Install VMware Tools i VMwares meny.
sudo mount /dev/sr0 /mnt
cp /mnt/VMwareTools-9.6.2-1688356.tar.gz /home/ubuntu/
sudo apt-get install build-essential
cd /home/ubuntu/
tar zxvf VMwareTools-9.6.2-1688356.tar.gz /home/ubuntu/
cd vmware-tools-distrib/
sudo ./vmware-install.pl

I princip är det bara att trycka ENTER vid varje val. Läs dem och se om du behöver ändra.

Notera att versionsnumret kan ändras och då får du lista filerna i /mnt för att se vad du skall använda: ls /mnt.