ionCube i Ubuntu 12.04

Till och från installerar jag kommersiell programvara byggd i programspråket PHP som är kodade med ionCube. För att kunna köra sådana PHP-skript på en server behöver man installera tillägget ionCube Loader på servern. Så här gör jag på Ubuntu Server 12.04.

Till att börja med måste vi ladda ner ionCube Loader från deras nedladdningssida. Vi behöver hitta rätt version (Linux) och processortyp (32- eller 64-bitars) och ladda ner den till servern:

$ wget http://downloads2.ioncube.com/loader_downloads/ioncube_loaders_lin_x86-64.tar.gz

Sedan packar vi upp den nedladdade filen och flyttad den uppackade katalogen med kommandona:

$ tar zxvf ioncube_loaders_lin_x86-64.tar.gz
$ sudo mv ioncube /usr/local/

Nu är det viktigt att ta reda på vilken PHP-version vi använder på servern, eftersom det är olika filer baserad på versionen vi kör, vi använder kommandot php --version för att ta reda på detta.

$ php --version
PHP 5.3.10-1ubuntu3.5 with Suhosin-Patch (cli) (built: Jan 18 2013 23:40:19)
Copyright (c) 1997-2012 The PHP Group
Zend Engine v2.3.0, Copyright (c) 1998-2012 Zend Technologies

Filerna som hamnade i katalogen /usr/local/ioncube/ heter ioncube_loader_lin_X.Y.so där X och Y är versionsnumret på PHP. I exemplet ovanför ser vi att det är version 5.3 av PHP vi kör på servern, så filen vi söker heter ioncube_loader_lin_5.3.so.

För att den här filen skall laddas in i PHP behöver vi skapa en fil som innehåller informationen om den för PHP, vi skapar filen /etc/php5/conf.d/ioncube.ini och lägger in följande rad i den:

zend_extension="/usr/local/ioncube/ioncube_loader_lin_5.3.so"

Slutligen är det bara att ladda om webbservern:

$ sudo service apache2 restart