Kontrollera konfigurationen för Varnish

När du ändrat i konfigurationen för Varnish är det bra att testa din konfiguration innan du laddar den. Har du fel i konfigurationsfilen kommer Varnish stängas ned. Med webbservern Apache kan man testa konfigurationen med configtest, något sådant finns inte för Varnish.

Kör det här kommandot för att testa din konfiguration:

varnishd -C -f /etc/varnish/default.vcl

Om allt är rätt i filen default.vcl kommer du få tillbaka utmatningen av din konfiguration, om något är fel kommer du få ett felmeddelande med radnumret där felet finns. In i konfigurationen och rätta till, kör testet igen och sedan laddar du den nya konfigurationen med kommandot:

service varnish reload