Kopiera din SSH-nyckel till en server

Med kommandot ssh-copy-id kan vi kopiera en SSH-nyckel till en SSH-server:

$ ssh-copy-id -i .ssh/id_rsa.pub server.com