Linux är billigare!

Under alla år som linuxanvändare och linuxförespråkare har jag stött på diverse mer eller mindre fanatiska påståenden från andra användare. Ett av de vanligaste argumenten linuxanvändare kommer med är att det är billigare att använda än Windows på grund av att vi inte betalar pengar för användandet. Men hur mycket sparar vi egentligen på att välja bort Microsoft Windows och istället använda Linux?

Jag kör just nu en kurs i Katalogtjänster och systemintegration på Hermods i Helsingborg och gav mina elever i uppgift att inte bara sätta upp Samba för ett nätverk med sju användare på ett fiktivt mindre företag. Jag bad dem också att leta reda på en lämplig server (hårdvara) till uppgiften och leta reda på kostnaderna för Windows Server och CAL-licenserna som jämförelse. Alla ”vet” ju att Linux är det billigare alternativet, men hur billigt? Så här kommenterar en av mina elever kostnaden i labbrapporten:

Hela projektet kostar således 16 597 kr + moms, alltså 20 746 kr inkl. moms och allt. Jämför detta med de 18 500 kr som enbart Windows-licenserna kostade, utan någon hårdvara eller konsulter!

Ibland måste man helt enkelt upptäcka det själv, för att faktiskt förstå hur stor skillnad det är i kostnad mellan att använda Linux och Windows. Hela projektet som eleven skriver om är inklusive 600 kr/timme i konsultkostnad.