Lösenordskydda arkiv

Om du vill skydda dina zip-arkiv med ett lösenord är det enkelt ordnat med flaggan -e :

$ zip -er katalog katalog/
Enter password:
Verify password:

-e anger att ziparkivet skall krypteras (lösenordskyddas) och -r anger att vi skall packa ihop en hel katalog. Det första katalog i kommandot ovan anger zip-arkivets namn (blir katalog.zip) och det andra katalog/ är vilken katalog vi vill komprimera med zip.

Eftersom krypteringen i pkzip inte anses vara säker kan vi istället välja att kryptera filen med GPG. För att bara kräva lösenord, och inte PGP-nycklar, för avkryptering använder vi --symmetric:

gpg --symmetric katalog.zip