Montera filsystem med SSH

Ibland kan det vara användbart att montera ett filsystem på en annan dator. Det kan till exempel
vara att du vill montera din servers filsystem så du kan kopiera filer från den till din lokala dator. Vi
tittar på hur vi kan montera ett filsystem över SSH med hjälp av sshfs.

Vi börjar med att installera sshfs:
$ sudo apt-get install sshfs

Syntaxen för sshfs är: sshfs användare@server:/sök/väg/till/katalog monteringspunkt

Vi börjar med att skapa en katalog där vi vill montera filsystemet:
$ mkdir server

Sedan monterar vi serverns filsystem:
$ sshfs jonas@server:/etc server/

Här monterar vi katalogen /etc på server där vi loggar in som användaren jonas. Monteringspunkten
blir server/ i den katalog där vi kör kommandot.

Nu kommer vi åt serverns /etc-katalog genom att gå in i katalogen server/:
$ cd server/

Vi kan arbeta med filerna precis som om de vore lokala.

När vi vill avmontera filsystemet använder vi kommandot fusermount med flaggan -u:
$ fusermount -u server/