Montera Time Capsule från Linux

Hur jag monterade min Time Capsule från Linux:

# mkdir /mnt/time
# mount.cifs //192.168.1.1/Data /mnt/time -o user=jonas,password=PASSWORD,rw,iocharset=utf8,filemode=0777,dirmode=0777

I Fedora 18 var jag tvungen att använda sec=ntlm och ta bort en del options:

mount -t cifs -o user=jonas,password=PASSWORD,iocharset=utf8,sec=ntlm //192.168.1.1/Data /mnt/time