När Ubuntu tappar bort det svenska språket

På en ubuntuserver fick jag följande fel:

warning: setlocale: LC_CTYPE: cannot change locale (sv_SE.UTF-8)

Jag saknade paketet language-pack-sv som installerades med:

$ sudo apt-get install language-pack-sv

Logga ut och in igen för att systemet skall hitta dina nya språkfiler.