Nätverk i VirtualBox

Som standard använder VirtualBox Network Address Translation (NAT) för att komma åt nätverket från gästmaskinen. Detta gör att vi kan ansluta till internet från vår virtuella maskin genom vårt vanliga nätverk i datorn. Allt är frid och fröjd tills du vill komma åt den virtuella maskinen från vår fysiska maskin.

Det finns flera sätt att lösa detta. Ett var att ange portar som skall vara öppna mot den virtuella maskinen, en procedur jag tyckte var omständig. Så jag försökte hitta ett enklare sätt och kom fram till att jag kan ange flera nätverkskort i inställningarna för den virtuella maskinen.

Jag konfigurerade Adapter 1 enligt:

Anslutet till: Endast värd-kort

Och Adapter 2 konfigurerade jag enligt:

Anslutet till: NAT

I Ubuntu som jag körde i den virtuella maskinen konfigurerade jag /etc/network/interfaces enligt:

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
auto eth0
iface eth0 inet dhcp

auto eth1
iface eth1 inet dhcp

Nu fungerade det att komma åt internet från den virtuella maskinen (genom Adapter 2 (eth1) som kör NAT) och jag kan ansluta till den virtuella maskinen genom Adapter 1 (eth0) Endast värd-kort. Ta reda på vilken IP-adress du skall ansluta mot med kommanot ifconfig i den virtuella maskinen (Ubuntu).

Du kan naturligtvis ställa in fasta IP-adresser på nätverkskorten i den virtuella maskinen också om du vill. Jag klarade mig bra med att köra DHCP.