osx: install_name_tool ger fel

/usr/bin/install_name_tool: object: /usr/local/Cellar/nettle/2.6/lib/libhogweed.2.3.dylib malformed object (unknown load command 4)

Det visade sig att jag hade en gammal version av install_name_tool i katalogen /usr/bin/. Programmet kommer med command line tools för Xcode, så det måste vara installerat och vi hittar install_name_tool i katalogen:

$ ls -l /Applications/Xcode.app/Contents/Developer/usr/bin/install_name_tool
-rwxr-xr-x  1 root  wheel  131552  1 Feb  2013 /Applications/Xcode.app/Contents/Developer/usr/bin/install_name_tool

Genom att radera den gamla versionen i /usr/bin/ och ersätta med den nya från Xcode löste jag problemet med unknown load command 4:

$ sudo rm /usr/bin/install_name_tool 
$ sudo cp /Applications/Xcode.app/Contents/Developer/usr/bin/install_name_tool /usr/bin/