Saknade miljövariabler för git

Jag bytte språk på min Macbook Air (MacOSX 10.9) till engelska och fick plötsligt detta felmeddelande när jag jobbade med git:

$ git pull
perl: warning: Setting locale failed.
perl: warning: Please check that your locale settings:
	LANGUAGE = (unset),
	LC_ALL = (unset),
	LC_CTYPE = "UTF-8",
	LANG = "en_GB.UTF-8"
    are supported and installed on your system.
perl: warning: Falling back to the standard locale ("C").

Det visade sig att jag saknade en del variabler i min miljö, så jag lade till följande rader i min ~/.profile fil:

export LANGUAGE="en_US.UTF-8"
export LC_ALL="en_US.UTF-8"
export LC_CTYPE="UTF-8"
export LANG="en_US.UTF-8"

Använd sv_SE.UTF-8 istället, om du vill ha svenskt språk.

För att läsa in variablerna körde jag kommandot source ~/.profile, det hade naturligtvis gått att logga ut och logga in igen. Det verkade dock onödigt.