Sätta hostname i CentOS 6.4

Efter att ha installerat en CentOS 6.4 (x86_64) server från minimal-ison upptäckte jag att hostname var localhost. Inte fint alls. Hostname i CentOS sätts i filen /etc/sysconfig/network och heter HOSTNAME. Ändra i filen med en textredigerare, till exempel vi:

# vi /etc/sysconfig/network

Leta reda på raden som lyder:

HOSTNAME=localhost.localdomain

Ändra och spara filen, starta om maskinen (reboot) så ändras hostname.