Sätta upp en smtp-relay för din server

Ofta behöver man ha en SMTP-server för att skicka mail från en webbapplikation, men behöver inte kunna ta emot mail. Då är det onödigt att sätta upp en SMTP-server som Postfix, Sendmail eller Exim. Det fungerar lika bra att använda SSMTP, som dessutom tar två minuter att installera och konfigurera. Installera med apt-get:

$ sudo apt-get install ssmtp

Konfigurationen sker i filen /etc/ssmtp/ssmtp.conf och det du behöver konfigurera är:

mailhub
Den mailserver som du skall skicka mail genom (relay). Notera att jag använder Telias relay eftersom jag sitter med anslutning hos dem.
FromLineOverride
Sätts till YES för att tillåta att man använder andra frånadresser än systemets egna.
#
# Config file for sSMTP sendmail
#
# The person who gets all mail for userids < 1000
# Make this empty to disable rewriting.
root=postmaster

# The place where the mail goes. The actual machine name is required no 
# MX records are consulted. Commonly mailhosts are named mail.domain.com
mailhub=smtprelay1.telia.com

# Where will the mail seem to come from?
#rewriteDomain=

# The full hostname
hostname=ubuntu.local

# Are users allowed to set their own From: address?
# YES - Allow the user to specify their own From: address
# NO - Use the system generated From: address
FromLineOverride=YES

Inga omstarter krävs. SSMTP skapar /usr/sbin/sendmail som till exempel PHP använder för att skicka mail. Du får inga öppna portar, allt bara fungerar.