SSH slutar fungera efter uppdatering på en Virtuzzo maskin

Om du har en virtuell server som körs genom Virtuzzo och uppdaterar maskinen kan det hända att den vägrar starta SSH igen. Detta har jag sett framförallt på virtualiserade ubuntumaskiner. Se alltid till att du håller din SSH-session levande under uppdateringar och prova att logga in genom SSH från en annan maskin/terminal för att verifiera att SSH-tjänsten svarar! Om du nu lyckats döda SSH-tjänsten kan du få igång den igen med nedanstående. Har du tillgång till maskinen själv kan du ordna det själv, annars får du be din vps-leverantör hjälpa dig med detta.

I loggfilen /var/log/syslog kan vi hitta följande rad:

init: Failed to spawn ssh pre-start process: unable to set oom adjustment: Operation not permitted

Du måste in i den virtuella maskinen på något sätt och ändra i filen /etc/init/ssh.conf . Öppna filen i en textredigerare som root och leta efter detta:

respawn
respawn limit 10 5
umask 022
# replaces SSHD_OOM_ADJUST in /etc/default/ssh
oom never

pre-start script

Ändra i filen genom att kommentera raden med oom never så det ser ut så här:

respawn
respawn limit 10 5
umask 022
# replaces SSHD_OOM_ADJUST in /etc/default/ssh
#oom never

pre-start script

Starta SSH-tjänsten med kommandot sudo service ssh start och verifiera att du kommer åt maskinen via SSH igen. Om du har tillgång till den fysiska servern där Virtuzzo körs kan du komma in i den virtuella maskinen med kommandot vzctl enter :

vzctl enter [CONTAINER ID]