Klona ett ubuntusystem till en annan maskin

Ibland är det användbart att klona en server till en annan fysisk maskin eller en virtuell maskin. Kanske vill vi göra större förändringar på en webbsite och vill testa att allt fungerar i den driftmiljö vi har innan vi lanserar? Skapa en lista över installerade paket på din server (dvs, originalet): # dpkg –get-selections > … Läs mer