Sätta upp en smtp-relay för din server

Ofta behöver man ha en SMTP-server för att skicka mail från en webbapplikation, men behöver inte kunna ta emot mail. Då är det onödigt att sätta upp en SMTP-server som Postfix, Sendmail eller Exim. Det fungerar lika bra att använda SSMTP, som dessutom tar två minuter att installera och konfigurera. Installera med apt-get: $ sudo … Läs mer