Temamotorn pixmap

När jag startar en del program från gnome-terminalen får jag det här felmeddelandet i Ubuntu 11.10:

Gtk-WARNING **: Kan inte hitta temamotorn i "module_path": "pixmap",

Det visade sig vara pixbuf-motorn för GTK2 som saknades, problemet löstes när jag installerade paketet gtk2-engines-pixbuf:
$ sudo apt-get install gtk2-engines-pixbuf