Vad innebär niorna när du köper drift?

När du köper en tjänst som ett webbhotell eller en server kommer du mötas av siffror som motsvarar en tillgänglighetsgaranti. Dvs, hur tillgänglig din tjänst kommer vara, eller förväntas vara är nog mer korrekt. Tillgängligheten anges i ett antal nior och de omvandlas till tid enligt följande tabell.

Upptid Nedtid / år Nedtid / mån
99 87 timmar, 36 minuter 7 timmar, 18 minuter
99.9 8 timmar, 45 minuter, 36 sekunder 43 minuter, 48 sekunder
99.99 52 minuter, 33.6 sekunder 4 minuter, 22.8 sekunder
99.999 5 minuter, 15.36 sekunder 26.28 sekunder
99.9999 31.68 sekunder 2.64 sekunder

En tjänst som erbjuder 99.9 i tillgänglighet kan alltså vara nere 8 timmar, 45 minuter och 36 sekunder under ett år utan att leverantören gör fel enligt ert avtal. Det du vill ha när du köper en tjänst är hög tillgänglighet, nackdelen med det är ju fler nior du sätter i tillgängligheten – desto dyrare blir det..