Vagrant: failed to open /dev/vboxnetctl

Jag bygger maskiner med Vagrant/VirtualBox och stötte på följande felmeddelande när jag körde vagrant up:

There was an error while executing `VBoxManage`, a CLI used by Vagrant
for controlling VirtualBox. The command and stderr is shown below.

Command: ["hostonlyif", "create"]

Stderr: 0%...
Progress state: NS_ERROR_FAILURE
VBoxManage: error: Failed to create the host-only adapter
VBoxManage: error: VBoxNetAdpCtl: Error while adding new interface: failed to open /dev/vboxnetctl: No such file or directory

VBoxManage: error: Details: code NS_ERROR_FAILURE (0x80004005), component HostNetworkInterface, interface IHostNetworkInterface
VBoxManage: error: Context: "int handleCreate(HandlerArg*, int, int*)" at line 68 of file VBoxManageHostonly.cpp

Det verkade som att VirtualBox hade tappat bort sina drivrutiner i min dator och för att lösa problemet körde jag följande kommando:

$ sudo /Library/StartupItems/VirtualBox/VirtualBox restart