VMware Workstation 9 för Linux och Ubuntu 13.04

Installerade VMware Workstation 9 för Linux i Ubuntu 13.04 och när jag skulle ange produktnyckeln i programmet, genom att klicka på Enter serial (eller något sådant) fick jag upp krashrapporteraren. Det gick inte att ange produktnyckel. Löste det genom kommandoraden:

# /usr/lib/vmware/bin/vmware-vmx-debug --new-sn XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX